зареждане
Йорданка Атанасова

лого

Адрес: град София,
ж.к. Лагера, ул. Смолянска 2
тел. 0895 931 421
имейл: contact@yordankaatanasova.com

english

Условия за ползване

Условия

yordankaatanasova.com

// 01


I. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящите Условия за ползване:

Авторско право - представлява система от правни норми, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения продукт на интелектуален труд;

Бисквитки (cookies) - е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Бисквитките могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите;

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни.

II. АВТОРСКО ПРАВО

Настоящият уебсайт е собственост на Йорданка Атанасова.

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт, както и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на Йорданка Атанасова, освен ако изрично не е посочено друго.

III. БИСКВИТКИ (COOKIES)

Този уебсайт използва бисквитки, но не събира и не съхранява информация за потребителите. Други уебсайтове може да използват бисквитки за визуализиране на тяхното съдържание на уебсайта на Yordankaatanasova.com. Такива уебсайтове са: Facebook, Twitter, Google, YouTube. За повече информация относно тези бисквитки прочетете политиката на съответния уебсайт.

Може да забраните бисквитките от индивидуалните опции на всеки браузър.

IV. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

По чл.13, ал.1 от ЗАПСП (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.), авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението.

Тези изображения може да бъдат използвани в уебсайта Yordankaatanasova.com, като нагледни примери за портретна фотография и с цел промотиране на уебсайта и предоставяните услуги.